Jobbvinnerdag i Vadsø

Jobbvinner er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt som ønsker å vise frem de positive sidene ved å jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Mange ansatte opplever kommunene som spennende, utfordrende og attraktive arbeidsplasser med gode muligheter for fagutvikling.

For å få innsyn i kommunenes spesifikke rekrutteringsutfordringer og se på mulige tiltak, invitererte Jobbvinner til to kreative Jobbvinnerdager i Øst-Finnmark. Gjennom å innhente kunnskap fra kommunene og presentere mulighetene i prosjektet, håper vi å få frem forslag til tiltak som kan imøtekomme kommunenes behov.

Det ble arrangert en kreativ Jobbvinnerdag i Vadsø og en tilsvarende dag i Kirkenes i. Deltakere i Vadsø kom fra Vadsø, Båtsfjord og Berlevåg, fra NAV og utdanningsinstitusjonene.

Klikk for stort bildeProsjektleder Hilja Pedersen, Karoline Martinsen, Linn-Mari Pleym, Wahid Sadeq og leder for styringsgruppa Bente Kjæreng-Amundsen på Jobbvinnerdagen i Vadsø.

Et av de mest interessante innslagene var intervju med de tre fremtidige helsefagarbeiderne Wahid Sadeq, Linn-Mari Pleym og Karoline Martinsen  som ga nyttige innblikk i hva morgendagens medarbeidere legger vekt på for at de skal ønske seg kommunen som arbeidsplass.

Det er etablert en styringsgruppe med deltakere fra alle samarbeidspartnere. Gruppa vil nå avgjøre satsingsområder for prosjektet i Øst-Finnmark. Det er også tilsatt en prosjektleder som er frikjøpt fra Sør-Varanger i 50% stilling.