Kompetanse og rekruttering i Øst-Finnmark 2022

Russlands krigføring i Ukraina har medført sterke vestlige sanksjoner mot Russland som igjen påvirker bedrifter i Øst-Finnmark. For å avhjelpe situasjonen har Stortinget gitt et ekstraordinært tilskudd på kr 50 mill. til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling i Øst-Finnmark.

Formål med krisemidlene er å bidra til omstilling og utvikling av næringslivet og gi økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Av totalpotten på 50 mill. kr er 3 mill. kr satt av til utlysningen «Kompetanse og rekruttering i Øst-Finnmark».

Nyskapende pilotprosjekter med fokus på rekruttering av folk med den kompetansen næringslivet etterspør prioriteres, og det oppfordres til å tenke kreativt.

Søknadsfrist 1. november.