Ledige plasser på kulturskolen

Kulturskolen har ledige plasser på flere instrumenter, i visuelle kunstfag og skal starte opp med en liten teater-gruppe for 5.-6.-klassinger. 

I tillegg har vi Sanglek for de under grunnskolealder, forutsatt at det er nok søkere, så vi oppfordrer dere som kunne tenke dere et tilbud til deres små å sende inn en søknad til oss, så vi får dekket behovet for de interesserte.

Søk her: https://novadsoe.speedadmin.dk/tilmelding#

Ledige plasser på kulturskolen