Ledige studieplasser på Studiesenteret

Høgskolen i Innlandet har ledige resteplasser på enkelte studier som går gjennom Studiesenteret.

Etter ordinært inntak er det fortsatt ledige plasser på enkelte studier som Høgskolen i Innlandet tilbyr gjennom Studiesenteret:

  • Årsstudium i bedriftsøkonomi
  • Påbygning i regnskap og økonomirådgivning
  • Påbygning i økonomi og administrasjon

Studiene har ca. 5 samlinger pr. semester, hver samling på 1/2-1 dag, og du følger disse fra Studiesenteret i Vadsø.Eksamener (med unntak av to eksamen på påbygningsfagene) kan avlegges lokalt i Vadsø.

Her finner du oversikten, og lenke til søknadsweb.