Les post fra kommunen digitalt og spar miljøet!

Vadsø kommune har i stor grad gått over til å sende ut post digitalt. Disse kan du lese i Altinn, Digipost eller e-Boks når du logger deg inn der. Du vil motta en e-post eller en sms om at du har fått post og hvor du skal logge deg inn for å lese den.

Selv om vi i stor grad benytter denne løsningen på utsendelse av brev opplever vi at det er mange som ikke benytter løsningen. Hvis du ikke har åpnet din digitale post i løpet av to dager så blir det automatisk sendt ut som vanlig post. Dette er både fordyrende for kommunen og lite miljøvennlig. Vi oppfordrer derfor de som kan det til å benytte digital post.

I tillegg til å være kostnadsbesparende og miljøvennlig så er digital post svært sikkert for deg som bruker.