Markering av frigjørings- og veterandagen i Vadsø kommune

Årets markering av 8. mai foregikk ved bysten til motstandsmann Karl Rasmussen. Her ble det lagt ned krans og både ordfører og kommandant ved Vardøhus festning holdt taler.

Med bakgrunn i smittevernhensyn ble årets markering noe redusert i forhold til tidligere år.

Ordfører Wenche Pedersens tale finner du under bildet:

Klikk for stort bildeKommandanten ved Vardøhus festning, Fylkesmann i Troms og Finnmark, ordfører i Vadsø og ordfører i Vardø deltok på markeringen ved Karl Rasmussens byste. 

Veteraner, kommandant, kjære alle sammen!

8.mai er frigjøringsdagen og veterandagen.

I år er dagen helt spesiell – det er 75 år siden frigjøringa av Norge.  I fjor feiret vi frigjøringa av Finnmark på en verdig og fin måte - vår del av landet som ble så hardt rammet av krigen.

I år feirer vi at hele landet ble fritt – vi ble et fritt folk.

Det er dagen for å minnes alle de menneskene som kjempet - de menneskene som ga sitt liv for vår frihet. Det var mange nordmenn og kvinner som deltok i mostanden mot den tyske okkupasjonsmakta - soldatene, partisanene, grenselosene, krigsseilerne.

Karl Rasmussen var en av dem som gjorde en innsats, som stod opp for våre idealer, som reise seg mot urett da det gjaldt og da det kostet.

«Dere lever i vårt lands takknemlige minne», sa Kongen i dag om dem som ga sitt liv for friheten.

8.mai er en dag for refleksjon:

Vi bor i demokrati - et land der vi kan si hva vi vil, tro hva vi vil, leve som vi vil – et land der grunnverdiene bygger på toleranse og menneskeverd. Freden er ingen selvfølge. De vet de som opplevde krigen. Det vet våre veteraner som har opplevd krigen i operasjoner ute i verden.

8.mai er også dagen for å hedre alle våre veteraner fra krigen og dem som har gjort en innsats med det norske flagget på skulderen i alle år etterpå. Over 100.000 kvinner og menn har tjenestegjort i krig og konfliktsoner andre steder i verden - det er Norges bidrag til å skape stabilitet og sikkerhet for mennesker langt unna oss - samtidig som internasjonal sikkerhet er avgjørende viktig også for oss.

I år markerer vi 8.mai i en helt spesiell tid - koronapandemien preger våre liv.

Min generasjon har vært vant til å gjøre hva vi vil, når vi vil og reist hvor vi vil. Nå har vi hatt restriksjoner i våre liv som aldri før – vi kjenner litt på det – men vi vet at det går over.

I dag ser vi at verden henger sammen - hvor avhengig vi er av hverandre på tvers av landegrenser og hvor viktig det er med internasjonalt samarbeid. Det betyr at Norge alltid må stille opp for andre gjennom fredsbevarende operasjoner. Det betyr også at vi får flere veteraner som vi må se i våre lokalsamfunn når de kommer hjem fra sine operasjoner og skal leve sine liv her.

Vi må alle gjøre en jobb for å verne om demokratiet. Jeg er bekymret over hatefulle ytringer og mer synlig rasisme – det må vi gå i rette med slik at det aldri mer blir grobunn for de politiske retninger som førte oss ut i krig for 80 år siden.

Den nasjonale som gjennomføres i landet i disse dager viser heldigvis at fellesskap, samhold og solidaritet står sterkt.

Vi samles i dag for å vise vår takknemlighet!

Vi samles i respekt!

Frihet og demokrati kan aldri tas for gitt!

Kongen siterte i dag en motstandmann som har sagt: Vi skal bygge Norge videre i kjærlighet.

Med dyp ærbødighet legger jeg ned denne kransen.