Midler til ryddeaksjoner i fjæra

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018. Vi oppfordrer derfor alle - enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner - til å bli med på dette gode tiltaket som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt.

Det er enkelt å delta; det du må gjøre er å registrere din ryddeaksjon på «Ryddeportal» (les mer på linken nedenfor), sende en kopi av registreringen samt en kortfattet søknad om støtte. I søknaden skal det stå hva din ryddeaksjon går ut på, og hvilken sum du trenger til gjennomføringen. Oppgi også hvor stor egeninnsatsen blir, innenfor en maksimal ramme på kr 50.000,-.