Midler til utvikling av aktivitet basert på fiskeri og havbruk

Vadsø kommune er tildelt kr. 396 866,- fra Troms og Finnmark fylkeskommunes Havbruksfond 2020 for å drive utvikling av aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Midlene er tilført Vadsø kommunes næringsfond, med tilhørende fondsbestemmelser, men øremerket tiltak for å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk. 

Søknad med evt. vedlegg sendes inn via www.regionalforvaltning.no