Møte i dispensasjonsutvalget – kjøring på barmark

Dispensasjonsutvalget i Vadsø kommune har møte 8.6.2018 

Sted: Rådhusgata 5, 2. etg, kl. 09.00 

 

Søknader som ønskes behandlet på møtet må være innkommet senest 25.5.18. 

Søknader innkommet etter frist, vil ikke bli behandlet før i midten av august. 

Informasjon om barmarkskjøring, løyper samt søknadsskjema finner du her