Møte i dispensasjonsutvalget - kjøring på barmark

Dispensasjonsutvalget i Vadsø kommune har møte 04.07.18 kl. 09.00 i Rådhusgata 5, 2. etg. for behandling av dispensasjonssøknader innkommet etter frist 25.05.18.

Søknader som ønskes behandlet på møtet må være innkommet senest 28.06.18.

Informasjon om barmarkskjøring, løyper samt søknadsskjema finner du her