Møte om ny gravemeldingstjeneste i Vadsø kommune

Vadsø kommune innfører ny gravemeldingstjeneste fra Geomatikk den 12. april 2019.

Etter denne dagen må alle gravemeldinger leveres i portal med arbeidsvarslingsplan ved arbeid på vei for å behandles.

Vi ønsker dere velkommen til informasjon og opplæring i bruk av den nye portalen på

Studiesenteret Tirsdag 9. april kl 1030.

Opplæringen i bruk av portalen er frivillig for alle brukere.

Studiesenteret er lokalisert på øst siden av gamle sentrum skole i Oscarsgate.

Gi gjerne en tilbakemelding på om og hvor mange som eventuelt deltar på epost: tony.kolstrom@vadso.kommune.no så vi får en oversikt over antall deltakere.