Motorferdsel i utmark

Søknadsfrist for dispensasjonsutvalget er 9. august. 
Søknader som kommer inn etter 9. aug. behandles i dispensasjonsutvalget 12. september.

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens nettsider. Kart, se www.nordatlas.no.

Alle søknader må leveres med kart, fortrinnsvis elektronisk. Søknader som begrunnes med funksjonshemming må vedlegges legeerklæring.