Mottatt flere eiendomsskattesedler fra Vadsø kommune?

Grunnet en feil på opprinnelig skatteseddel utsendt 26.feb har Vadsø kommune besluttet å sende en korrigert skatteseddel 5. mars.  Det er da altså skatteseddelen utsendt 5. mars som en da skal forholde seg til. 

Vi minner om at fristen for en evt. klage på eiendomsskatten er 12. april.

Vadsø kommune beklager det inntrufne.