Nå blir det ny bru ved Grua!

Arbeidet med en ny og bedre ferdselsåre over Grua i Ytrebyen er i full gang. I løpet av høsten/vinteren vil bekken bli lagt i rør og myke trafikanter kan se frem til at det blir mulig å bruke veien også på vinterstid.

Den gamle brua er nå historie og en ny og bred kulvert med godt rekkverk er på tur. I perioden frem til dette er på plass vil veien være stengt. Området er inngjerdet og vi ber publikum om å respektere dette.

Prosjektet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2018.