Nå kan du søke på Fritidskortet igjen

Vadsø kommune fortsetter pilotarbeidet med Fritidskortet. Høsten 2020 kan du søke refusjon frem til 10. desember.

Hva er fritidskortet? 

Dette skal være et tilbud til alle barn og unge mellom 6 til 18 år, der du får opp til 1000 kr i halvåret som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Hva dekker fritidskortet?

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn pr halvår. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskortet.

Følgende organisasjoner tilbyr aktiviteter som du kan søke dekket gjennom Fritidskortet:

 • IL Norild
 • IL Polarstjernen
 • KFUK/KFUM-speiderne
 • Norsk motorklubb Vadsø
 • Vadsø atletklubb
 • Vadsø dykkerklubb
 • Vadsø hestesportsklubb
 • Vadsø jeger- og fiskerforening
 • Vadsø karateklubb
 • Vadsø klatreklubb
 • Vadsø kulturskole
 • Vadsø rideskole
 • Vadsø skiklubb
 • Vadsø skolekorps
 • Vadsø skytterlag
 • Vadsø sportskytterklubb
 • Vadsø svømmeklubb
 • Vadsø turnforening (VTF)

Hvem kan få fritidskort?

Barn og unge med bostedsadresse i Vadsø i alderen 6 - 18 år. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan derfor ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Slik søker du

Barn 6 - 16 år: En av barnets foresatte søker på vegne av barnet.
Ungdom 16 - 18 år: Du kan søke selv eller en foresatt kan søke på vegne av deg.

Du trenger kontonummer, barnets navn og fødselsdato for å søke om refusjon eller forskudd. Du må også ha klar kvittering (ved refusjon) eller faktura (ved forskudd) som du må laste opp og sende inn med søknaden.

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden kan du spørre på skolen, på fritidsaktiviteten eller på servicekontoret.

Datoer for utbetaling

Alle som søker om fritidskort innen 10. desember 2020 vil få utbetaling før 31. desember 2020.

Fritidsfondet i Vadsø

Vi vil også minne om ordningen Fritidsfondet i Vadsø som gjelder for barn i alderen 6-18 år fra familier med lav inntekt. Fritidsfondet i Vadsø skal sikre at alle barn og unge i Vadsø kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. 

Fritidskortet er et tilbud til ALLE barn og unge i alderen 6-18 år, mens Fritidsfondet er beregnet til barn og unge fra familier med lav inntekt.

Mottar familien sosialhjelp eller andre ytelser fra NAV kan de ha rett på å få dekket utgifter til barns fritidsaktiviteter der.

Har du spørsmål ang arbeidet med fritidskortordningen ta kontakt med kommunalsjef Grethe Pleym grethe.pleym@vadso.kommune.no eller Lise Aanesen lise@trivselslaben.no.