Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning 2019

Vadsø kommune er med i den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Les mer om tilskuddsordningen, hvilke tiltak det kan søkes om tilskudd til, og hvordan søke, på Bufdirs nettside for tilskuddsordningen; http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/.

Søknadsfrist er 10.desember