Nedetid på enkelte tjenester i perioden 16. – 21. september

På grunn av oppgradering av systemer vil noen tjenester på nett ikke bli oppdatert i perioden 16. til 21. september.

Dette gjelder innsynsløsningen som omfatter blant annet møteplan, postliste og høringer. Fra 21. september vil dette være i vanlig drift.