Om innreise til Norge

For å begrense risikoen for importsmitte, har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Klikk for stort bilde Obligatorisk testing, innreiseregistrering, karantene, og karantenehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene og som kan komme inn i Norge. Informasjon om innreiseregistrering, unntak, testplikt og karentenebestemmelser ved innreise finner du her

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet.