Opphevelse av kommunale karantenebestemmelser

Formannskapet opphevet i dag de kommunale karantenebestemmelser i sitt vedtak i sak 76/20. Vi minner om at de nasjonale bestemmelser fremdeles er gjeldende og må følges. 

Formannskapet vedtok i møte 22. april 2020 følgende:
 
Med bakgrunn i at man opplever å ha god kontroll med lokal smitte av Covid-19 samt at situasjonen mht lokal kapasitet i de kritiske innsatsfaktorer synes tilfredsstillende er det ikke noe grunnlag for å opprettholde lokale bestemmelser i hht smittevernloven §4-1. 
 
Det gjøres likevel oppmerksom på de til enhvertid gjeldende nasjonale bestemmelser.
 
Formannskapet i Vadsø vil også henstille til følgende;
  • ·Alle bør utvise generell varsomhet ved reiser til/fra områder med høyere smittetrykk. Følg de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra Folkehelseinstituttet mht sosial distansering, hygiene og isolering
  • Vurder alltid om reiser må foretas
  • Alle som reiser til Vadsø kommune fra særlig smittebelastede områder som ikke faller inn under de nasjonale karantenebestemmelsene oppfordres til kontakte kommunen ved kommuneoverlege for rådgivning vedrørende smitteverntiltak etter ankomst Vadsø.