Ordførerens tale i forbindelse med opprettelsen av nytt fylkesmannsembede

I forbindelse med opprettelse av nytt fylkesmannsembede for Troms og Finnmark var det en markering i Vadsø 4. januar. Under finnes talen som ordfører Hans-Jacob Bønå holdt under arrangementet. 

Kjære Fylkesmann.

Aller først vil jeg på vegne av Vadsø kommune starte med å takke for invitasjonen til denne historiske markeringen.

Så vil jeg benytte anledningen til å ønske deg Elisabeth hjertelig velkommen til Vadsø.                          

Det må jo kunne sies å være en god start på året for oss når fylkesmannen flytter i romjula og er for Vadsøværing å regne fra den 1/1.

Som vert for, og som din nye bosteds kommune skal vi prøve å ta godt vare på deg her i Vadsø.

Vi vet alle at det er viktig å legge til rette for at nytilflyttere skal trives når man flytter til nye steder. Det gjelder selvsagt uavhengig av hvilken posisjon man måtte ha. Det gjelder alle, og det er et felles samfunnsansvar.

Vi tar det ansvaret, og det er jeg sikker på at alle i Vadsø kommune gjør både nå, og ellers ved ankomst av nye innbyggere.

Den nye fylkesmannstrukturen er et resultat av en beslutning fra Solberg regjeringen, og ble vedtatt av Kongen i statstråd den 16.juni 2017.

  • At regjeringen har valgt å legge embedsledelsen til Varanger og Vadsø må forstås dithen at man her har en viktig kunnskap og kompetanse om regionen som er avgjørende viktig i det videre arbeidet
  • Jeg oppfatter også at man med dette peker på Varanger som en av de viktigste regionene i kongeriket og at dette vil måtte følges opp ytterligere både fra lokalt- og sentralt hold.  

Elisabeth, du er i dag blitt historisk som den første fylkesmannen i det nye sammenslåtte fylkesmannsembedet Troms og Finnmark.

Du har jo igjennom ditt embed i Troms vært med i forberedelsene, og det har nok utvilsomt vært en svært krevende prosess.

Det er vel ingen grunn til å ikke erkjenne det.

For alle ansatte i tidligere embeder i Troms, og tidligere Finnmark har dette arbeidet, og avklaringer som er gjort vært like viktige, og betydningsfulle.

  • Det har vært utfordrende med mye usikkerhet for fremtiden for de ansatte både i Troms og i Finnmark.
  • Men det har utvilsomt vært utfordrende med mye usikkerhet også for vertsbyene, og ikke minst det fine folket i vertsbyene.
  • Nå har dere likevel klart å bygge en fremtidsrettet organisasjon som er rigget også for nye oppgaver.
  • Jeg tillater meg å tro at den nye organiseringen vil danne grunnlaget for noe fast og trygt som vi kan forholde oss til i mange tiår fremover.
  • Vi i Vadsø, og Varangeren ser det som grunnleggende viktig at vi har fylkesmannen sittende i Vadsø. Her kan du fra ditt eget kontorvindu se rett over mot innseilingen til Murmanskfjorden. Akkurat det er et svært viktig poeng for å underbygge tilstedeværelse, men også som en gest og nærhet til vår storebror i øst, og også Finland som vi jo også grenser til her oppe.
  • Du er kanskje riktig å si at du nu sitter i nordkallottens mitte, og sånn må det være.

I Vadsø er vi svært glade for at man nå har fått på plass hele ledelses kabalen, og at man er klar for å starte det gode og viktige arbeidet med å hjelpe og støtte kommunene nå i fortsettelsen.

Jeg ønsker deg Elisabeth alt godt i ditt nye viktige virke, jeg håper du får rikelig med tid til å utøve god ledelse, til å besøke oss i kommunene, og til å drive med både utviklingsarbeid og ikke minst til å fortsette et godt påbegynt arbeid med å bygge videre på den fine organisasjonen din som er presentert oss.

Avslutningsvis vil jeg gratulere nok en gang til alle ansatte i Tromsø, Andselv, Kautokeino, Karasjok og sist men ikke minst Vadsø.

Tusen takk for oppmerksomheten!