Parkering i forbindelse med vaksinering på Fossen skole

Fra og med 30. mars vil vaksinering foregå på Fossen skole. I den forbindelse vil deler av parkeringsområdet bli merket og avsatt for personer som skal møte til vaksinering. 

Vi ber om at denne merkingen respekteres av andre trafikanter i området.