Partnerskapsavtale med Vadsø kommune

For året 2020 er der avsatt totalt kr 250.000 til partnerskapsavtaler mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger.  

Tidligere inngåtte flerårige avtaler binder opp størstedelen av disse midlene, men der er kr 30.000 til fordeling i 2020.

Lag og foreninger som ønsker partnerskapsavtale med Vadsø kommune i 2020 inviteres til å søke om dette.

Søknad sendes Vadsø kommune, Boks 614, 9811 Vadsø, eller elektronisk til postmottak@vadso.kommune.no 

Søknadsfrist 10.januar 2020.