Partnerskapsavtaler i Vadsø kommune

For året 2019 er der avsatt kr 250.000 til partnerskapsavtaler mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger.  

Lag og foreninger som ønsker partnerskapsavtale med Vadsø kommune i 2019 inviteres til å søke om dette.

Søknad sendes Vadsø kommune, Boks 614, 9811 Vadsø, eller elektronisk til postmottak@vadso.kommune.no 

Søknadsfrist 13.januar 2019.