Periodisk vedlikehold av vennledningsnettet

På grunn av periodisk vedlikehold av vannledningsnettet i Vadsø by er anlegg for svak klorering satt i drift for en kort periode. 

Drikkevannet er i denne perioden bruksmessig og hygienisk like trygt. 

Vadsø Vann og Avløp