Program pårørendeskole Vadsø Demensforening

Tid: Kl 18-20
Sted: Vadsø Frivilligsentral

 

Onsdag 25.sept

Tema: Sykdomslære-Demenssykdommer, symptomer, forløp mv
Ansvarlig: Demenskoordinator Simone Gærne

Onsdag 2.oktober

Tema: Kommunikasjon
Ansvarlig: Målfrid Ovanger / Simone Gærne

Onsdag 9.oktober

Tema: Tilrettelegging av miljøet, hva finnes av hjelpemidler
Ansvarlig: Sykepleier og ergoterapeut

Onsdag 16.oktober

Tema: Vergemål og fremtidsfullmakter
Ansvarlig: Fylkesmannen i Finnmark
Tema: Demenssyke og deres pårørende
Ansvarlig: Målfrid Ovanger

Onsdag 23.oktober

Tema: Sorg og sorgreaksjoner
Ansvarlig: Marit Zahl Jonassen

Onsdag 30.oktober

Tema: Avslutning

Kontakt

Simone Gærnæ
Demenskoordinator
E-post
Telefon 78 94 25 85