Psykhjelpa Vadsø

Rus- og psykisk helseehet v/ Vadsø Kommune prøver ut et psykisk samtaletilbud til ungdom og unge voksne mellom 13-25 år. Dersom du har det vanskelig og ønsker hjelp, kan du ta kontakt og raskt få en time uten henvisning fra lege. Du får da snakke med helsepersonell som kan psykisk helse. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Vi er åpne for alle typer henvendelser om psykisk helse. Er du usikker så ta kontakt for en drøfting, du vil bli tatt seriøst uansett. Ingen problemer er for store eller for små! Alle har en psykisk helse og det kan være nyttig å snakke om vansker før de blir for store.    

Erfaringer fra andre kommuner er at vanlige henvendelser for ungdom/ unge voksne er tristhet, sorg, og nedstemthet, angst/fobier, traumatiske opplevelser (og vonde reaksjoner i etterkant), problemer i forhold til venner eller familie, spørsmål knyttet til seksualitet, rus, selvskading og mobbing.

  • Finn vår Facebookside ved å søke på «Psykhjelpa Vadsø»
  • Tlf.nr.: 789 42 900
  • SMS-nummer: 58 00 09 80 34 04 (ingen ekstra SMS-kostnader knyttet til dette nr)
  • E-mail: psykhjelpa@vadso.kommune.no
  • Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakten på tlf 116 117. Ved nødhjelp, ring 113.