Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 har i seg store omstillingsmessige utfordringer for alle deler av organisasjonen Vadsø kommune.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023