Rekrutteringsfond for fiskere i Finnmark

Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark er et lånefond som skal lette etablerings - og investeringsbarrieren, slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket.

Klikk for stort bilde  Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen og i lukket gruppe. Fondet kan tilby lån til førstegangsinvestering i fartøy og kvote både i åpen gruppe og i lukket gruppe for fiskere som er 35 år eller yngre.

Det kan i tillegg tilbys lån til utskifting av fiskefartøy og investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre.

Krav og vilkår til søker og investeringsobjekt

  • Søker skal være bosatt og skattepliktig i Finnmark, og skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B
  • Søker må være 35 år eller yngre
  • Søker skal være eier av minimum 67 prosent av fartøyet/foretaket
  • Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i Finnmark. Unntak fra denne regelen kan godtas der en har rettigheter på fiskeslag der fiskeriet i stor grad foregår utenfor fylket, eller der en ikke har leveringsmuligheter i fylket
  • Lånet fra rekrutteringsfondet skal være del av en større samlet finansieringsplan

Det kan søkes om lån på inntil 20 prosent av fartøy- og kvoteinvesteringen, maksimalt begrenset til 1.000.000 kroner.

Søknadsskjema, vedtekter og mer informasjon om ordningen finner du på denne siden: