Resultat fra foreldreundersøkelsen i Vadsøbarnehagene

Foreldreundersøkelsen i Vadsøbarnehagene viser at foreldre er svært tilfreds med barnehagetilbudet. Foreldrene gir uttrykk for at barna trives, har venner og at barnehagene legger til rette for allsidig lek og aktiviteter.

Vadsø kommune har gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse i Vadsøbarnehagene med godt resultat.

Foreldreundersøkelsen gir foreldre og foresatte mulighet til å si sin mening om barnets trivsel,  relasjoner mellom barn og personale, barns medvirkning og andre forhold ved barnehagen.

Undersøkelsen skal først og fremst brukes for å gjøre barnehagen bedre, og resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehage og foreldrene om tilbudet i barnehagen.

Resultatene fra undersøkelsen vil også inngå i statistikk som utarbeides i Utdanningsdirektoratet, og vil inngå i kommunens arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen.