Rødt nivå på ungdomstrinnet i Vadsø

Med bakgrunn i regjeringens smitteverntiltak er det innført rødt nivå fra og med 4. januar og foreløpig frem til 18. januar på Vadsø ungdomsskole, voksenopplæringen og ungdomstrinnet ved Vestre Jakobselv skole.

For Vadsø ungdomsskole vil det bety veksling mellom hjemmeskole og fysisk oppmøte på skolen.  Mer informasjon om oppmøtetider og hjemmeskole vil bli sendt til foreldre/foresatte.

UDIR har gitt ut en smitteveileder som beskriver de ulike nivåene i skolen.