Skal du studere sykepleie til høsten?  

Vadsø kommune lyser ut utdanningsstipend for skoleåret 2018/2019

Vi lyser ut to stipend á kr 30.000,- til ungdom/studenter som skal begynne på, eller har startet på, grunnutdanning i sykepleie. Stipendmottaker må binde seg til arbeid i Vadsø kommune i ett år etter endt utdanning.  

Ungdom/studenter med tilhørighet til Vadsø kommune vil bli prioritert.

Søknad sendes til: Vadsø kommune, Rådmannen, Postboks 614, 9811 Vadsø, evt. postmottak@vadso.kommune.no

Søknadsfrist: 15.august 2018

Elektronisk søknadsskjema finner du her