Skolestart i Vadsø kommune

Det er skolestart i Vadsø kommune mandag 20. august.

Fossen skole, kvalifiseringsenheten har andre oppstartsdatoer.

Vadsø barneskole:

1. klasse møter kl. 09.00 – 11.00.

De andre møter til vanlig tid kl. 08.20 – 13.10

 

Vadsø ungdomsskole

9. og 10. trinn møter kl. 08.30 og har undervisning.

8. trinn møter i skolens kantine kl. 09.00 og tas imot av rektor og kontaktlærere.

Skoledagen avsluttes til vanlig tid kl. 14.20

 

Vestre Jakobselv skole

Alle klassetrinn møter kl. 08.30 i gymsalen.
 

Fossen skole, kvalifiseringsenheten:

Oppstart for introduksjonsdeltakere mandag 13. august kl. 08.30.

Oppstart for alle onsdag 22. august kl. 08.30.

 

Skoleruten finner du her