Skolestart Vadsø 22. august

Skolene i Vadsø starter opp 22. august. Her finner du informasjon om oppmøtested og tidspunkt.

 Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring
9. - 10. trinn møter kl.08.30 .
8. trinn møter i kantina kl.09.00 
Deltakerne i voksenopplæringen møter kl.08.30.

Vestre Jakobselv oppvekstsenter
Alle elever møter kl 08.30 på samfunnshuset/gymsal kl 08.30    

Vadsø barneskole og kulturskole
1.trinn møter kl 0900.
2. – 7.trinn møter kl 0830.
 
SFO
Oppstart SFO 15.august 
SFO stengt 18. og 19.august - planleggingsdager