Søknad om spillemidler for anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Har dere planer om utvikling, nyetablering eller rehabilitering, der dere planlegger å søke spillemidler. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig. 

Vi anbefaler også at dere tar en gjennomgang med fylkeskommunen slik at dere vår vurdert om prosjektet er spillemiddelberettiget.

Frist for nye søknader til kommunen er 15. oktober hvert år.

Søknadsprosess er beskrevet her: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/soknadsprosess/