Sommerjobb for ungdom

Vadsø kommune vil ansette skoleelever og studenter i sommerjobb i perioden mai - august 2020.

Vi vil ansette skoleelever og studenter i sommerjobb i perioden mai - august 2020.

Ansettelsesperioder er:

 1. fra 22. juni til 19. juli (uke 26-29)
 2. fra 20. juli til 6. september (uke 30-36)

 

Målgruppen er ungdom som er tilhørende i Vadsø kommune.

Arbeidstid er fra kl. 08.00 til kl. 15.00 mandag - fredag.

 

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgaver er plenklipping, stell av blomsterbed og busker, søppelplukking/tømming.
Det kan også bli aktuelt med enkelt vedlikehold av bygg og utstyr:
Malingsarbeid, enkelt vedlikehold av utstyr, samt annet forefallende vedlikeholdsarbeid.

Nødvendig opplæring vil bli gitt.

 

Kvalifikasjoner

 • Du må være fylt 16 år
 • Du må like å være ute da alt arbeid vil foregå ute
 • Du må ha gjennomført trafikkalt grunnkurs
 • Tidligere erfaring med liknende arbeid er en fordel
 • Førerkort kl. B er ønskelig

 

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn etter tariff: Timelønn fra 16 år og inntil 18 år er fortiden kr. 139,15. Timelønn fra 18 år er fortiden kr. 154,61.
Medlemskap i pensjonskasse.Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

 

Søknad sendes

Søknad må sendes via Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Hvis du trenger veiledning kan du kontakte HR-avdelingen v/ Eli Baso tlr. 78 94 23 17.

 

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Ev. førerkort
 • Ev. trafikkalt grunnkurs
 • Ønsket arbeidsperiode (periode 1 eller periode 2)

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste med opplysninger om  navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted-eller arbeidskommune. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette begrunnes. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste.

Søknadsfrist:  05.04.2020      Utlyst dato:  06.03.2020          Vårref :  1639

Kontaktperson

Hill Carstens, Enhetsleder Service- og informasjonsavd., tlf: 78942381, hill.carstens@vadso.kommune.no
Ole Andre Hammer, Arbeidsleder teknisk, tlf: 97617503, mobil: 97617503, ole.hammer@vadso.kommune.no