Sommerjobb i Vadsø Vann og Avløp

Vi søker etter en student fra Vadsø som kan jobbe inntil to måneder i sommer. Datoer avtales nærmere.

Opplysninger om selskapet

Vadsø Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak, som ivaretar utbygging, investering, drift og vedlikehold av Vadsø kommunes vannforsyning og avløpsnett.

Foretaket har ansvar for 5 vannverk og 3 avløpspumpestasjoner med tilhørende ledningsnett, og har i dag 7 ansatte.

Ledig stilling

STUDENTSTILLING Vi søker etter en student fra Vadsø som kan jobbe inntil to måneder i sommer. Datoer avtales nærmere.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven for stillingen vil være registrering av vår infrastruktur. Vi bruker Norkart som database. Jobben vil foregå delvis i felt, og delvis på kontor. Dokumentasjon av rørsystemer, kummer og annet teknisk utsyr. Opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjoner

Vi søker fortrinnsvis etter ingeniørstudenter med VA/bygg/anlegg i fagkretsen.

  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Må ha førerkort klasse B
  • Normal brukerkompetanse innen IT-verktøy

 

Vi ønsker at du:

  • Kan arbeide både selvstendig og i team
  • Er ansvarsbevisst
  • Er i god fysisk form

 

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i h.h.t tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Søknad sendes

Kortfattet søknad sendes daglig leder Geir Olav Næss på epost geir.olav.ness@vadso.kommune.no innen 2. juni.

Søknadsfrist    02.06.2020                                 Utlyst dato        19.05.2020                           Vårref                  1659

Kontaktperson

Geir Olav Næss, virksomhetsleder, tlf: 78942455, mobil: 95055371, Geir.Olav.Ness@vadso.kommune.no