Søskenmoderasjon på tvers av tjenester

Vadsø kommune skal være en god kommune å stifte familie i. Dette betyr blant annet at kommunen ønsker å gjøre tjenester som SFO og barnehage tilgjengelig for så mange som mulig. Derfor har kommunen fra 2021 innført søskenmoderasjon for de familier som har barn i både SFO og barnehage. Dette skal også gjelde på tvers av tjenestene.

Klikk for stort bilde Lill Ananiassen    Vadsø kommunestyre vedtok 17.12.20 søskenmoderasjon på tvers av tjenester.

Moderasjonsordningen vil være gjeldende for barn på SFO med søsken i barnehagen og utmåles uavhengig av nasjonale moderasjonsordninger.

Pris pr. måned for full plass SFO er fra 1. januar 2021 kr. 2458

  • Det gis 30 prosent reduksjon i foreldrebetaling SFO for barn nummer 2 og 50 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 3 eller flere barn, dersom:
    • søsknene bor fast sammen, og
    • går i barnehager eller SFO i samme kommune.
  • Ved redusert plass, reduseres SFO avgiften forholdsmessig.
  • I tillegg betales for kost. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.
  • Det betales for 11 måneder.  Juli måned er betalingsfri.

Søknad om søskenmoderasjon på tvers av tjenester leveres elektronisk: