Status for vaksinering i Vadsø kommune

Vadsø kommune er i full gang med vaksinering i henhold til de nasjonale retningslinjene. Vi  er i store trekk ferdig med vaksinering på sykehjemmet og bo og omsorg - og vi har startet med vaksinering av  hjemmeboende over 85 år.

Vaksineringen foregår for tiden på helsesenteret, men kommunen har laget planer for massevaksinering som vil kunne iverksettes når tilgangen på vaksinedoser øker. Planen er å benytte eksisterende lokaler på Fossen skole til dette. I forkant av eventuell massevaksinering vil det bli gitt ytterlig informasjon til befolkningen.

Vadsø kommune har en betydelig andel av befolkningen som er over 65 år og med forventet mengde med vaksiner som blir sendt til kommunen vil ta tid før alle disse er vaksinert.

Alle som er aktuelle for vaksinering, i henhold til nasjonale retningslinjer, vil bli kontaktet fortløpende ettersom kommunen får tilgang på vaksinedoser.

Vi har forståelse for at det er mange spørsmål knyttet til vaksineringen. Under har vi listet opp noen nettsider hvor det finnes mer informasjon om vaksineringen og de nasjonale prioriteringene:

Klikk for stort bildeI dag settes det 84 vaksiner. En av disse får Arne Kristiansen (85) fra Vestre Jakobselv. Vaksinen ble satt av helsesykepleier Marit Noren.  

Klikk for stort bildeEtter vaksinering må man vente i 20-30 minutter i tilfelle man får allergiske reaksjoner på vaksinen. Det gamle dagsenteret brukes som «ventelokaler» og ambulansefagarbeider Hanna Ærø passer på at smitteverntiltak blir ivaretatt og at de vaksinerte får hjelp dersom det blir nødvendig.