STEMME HJEMME?

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.

Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Frist for søknad er tirsdag 3.september.
Søknad sendes: Valgstyret i Vadsø, Postboks 614, 9811 Vadsø eller
e-post: postmottak@vadso.kommune.no
Telefon 78 94 23 00