STIPEND TIL SYKEPLEIERSTUDENTER

Vadsø kommune lyser ut 2 stipend a kr. 30.000,- til ungdom/studenter som skal begynne på eller har startet på grunnutdanning sykepleie skoleåret 2019/2020. Stipendmottaker må binde seg til arbeid i Vadsø kommune etter gjennomført utdanning.

Ungdom/studenter med tilhørighet til Vadsø kommune vil bli prioritert. 

Skjema til bruk for søknad om utdanningsstipend finnes på https://skjema.vadso.kommune.no/

Søknadsfrist: 15.august 2019