Tid for å søke studier

Studiesenteret i Vadsø tilbyr mange spennende utdanninger og studier fra høsten

Våre populære årsstudier fra Høgskolen i Innlandet; Organisasjon og ledelse, og Bedriftsøkonomi videreføres, sammen med påbygning i økonomi og administrasjon, og påbygning i regnskap og økonomiveiledning. Hvert av studiene tilbys på deltid, og går dermed over 2 år totalt, 60 studiepoeng pr. studie.

Fra Nord universitet har vi studiet Innkjøpsledelse, som totalt gir 30 studiepoeng fordelt på fire emner. Studiet går over to semester.

Vi fortsetter med vår lærerutdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge; grunnskolelærer 1-7 trinn og grunnskolelærer 5-10 trinn. Denne utdanningen er en masterutdanning som gir 300 studiepoeng. Du kan følge utdanningen i sin helhet gjennom Studiesenteret i Vadsø, med unntak av èn samling pr. semester der det er obligatorisk oppmøte på Notodden. Om du flytter underveis i utdanningsløpet kan du fortsette å følge undervisningen fra et annet studiesenter. Hele studiet går over 5 år.

Nytt fra i år er påbygning til masterutdannig for lærere som har en bachelor fra tidligere. Slik påbygning tilbys også for både 1-7 trinn og 5-10 trinn, og gir 120 stp hver. Studiet går over 2 år.

Andre nyheter i år er tilbud fra OsloMet. Blant annet arkivutdanning (15 stp), digital transformasjon og ledelse (10 stp), og seksuell helse og seksualitetsundervisning (10 stp).

Studiet som fører fram til en bachelor i nyskaping; Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling sitt betalstudie, videreføres også i år.

Mer informasjon, og fullstendig liste over studier som kan tas gjennom Studiesenteret i Vadsø finner du her.