TIDLIGSTEMMEGIVNING

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Kontaktinformasjon:
Telefon 78 94 23 00
E-post: postmottak@vadso.kommune.no
Sted: Service- og informasjonsavdelingen, Rådhusgt. 5, Vadsø