Tilskudd til bedrifter med omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina

Regjeringen har etablert en nasjonal tilskuddsordning med ramme på 55 millioner kroner for bedrifter med omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina. Formålet med ordningen er å bidra til at disse bedriftene får likviditet til å tilpasse seg situasjon.

Innovasjon Norge forvalter og administrerer denne ordningen.

Hvem kan søke på ordningen?

Ordningen gjelder for bedrifter i Norge som hadde minimum 50 prosent av omsetningen fra kunder i Russland, Belarus og Ukraina i 2021, eller i snitt for de tre siste årene. Bedrifter i Norge defineres som selskap som er registrert i Foretaksregisteret.

Hva kan finansieres?

Tilskuddet vil kunne dekke inntil 80 prosent av omsetningsfallet bedriftene har mot russiske, belarusiske og ukrainske kunder i periodene februar-mai og forventet omsetningsfall i juni-september 2022 i forhold til samme perioder i 2021, samt kostnader til bekreftelser fra revisor eller regnskapsfører inntil et beløp på 400 000 euro per konsern.

Tilskudd kan gis til bedrifter som har omsetningsfall på minimum 25 000 kroner den enkelte perioden. Bedriften kan ikke være underlagt sanksjoner fra Norge eller EU for perioden tilskuddet gis.