Treningstider idrettshall skoleåret 2019/2020

Lag og foreninger som ønsker treningstider i kommunens idrettshaller/gymsaler for kommende høst/vårsemester må sende skriftlig søknad.
Send til postmottak@vadso.kommune.no. Søknadsfrist er 01.07.2019