Trygg Jakola fikk kulturprisen 2018

Formannskapet i Vadsø vedtok i møte 29. november at årets kulturpris tildeles Trygg Jakola. Prisen ble utdelt i kultursalen på flerbrukshuset på lørdag. 

Prisvinneren har hatt en rekke roller og verv over mange år. Fungerende ordfører Otto Strand trakk frem endel av disse i sin tale som er gjengitt under:

Hilsen fra fungerende ordfører Otto Strand ved kulturprisutdelinga 1.12.18.

Godtfolk!

Årets kulturprisvinner har vært, og er, aktiv på mange områder.

Han har vært opptatt av å ta vare på lokal kultur både på fritida og i sitt arbeid på mange nivå innen skoleverket. Han har bidratt til å formidle gammelt håndverk, fortellinger og norske og finske sanger. 

Han har vært initiativtaker til ei teatergruppe, som etterhvert er blitt et revylag. Der har han både skrevet tekster og opptrådt på scenen.

Prisvinneren er aktiv i historielaget, der han bidrar både skriftlig, muntlig og organisatorisk slik at innbyggerne kan bli bedre kjent med historien og nærmiljøet. I Varanger Årbok har han vært med redaksjonsutvalget i mange år.

Han har arrangert kulturkvelder for fremmedspråklige, hatt dem med til kultur- og minnesmerker i kommunen, og vært med på å lage et opplegg om det.

Prisvinneren har også hatt verv og oppgaver i lokalpolitikken, i kunstforeninga og i et idrettslag.

Også utover det lokale har han markert seg. I arbeidet for å fremme kvensk språk og kultur har han vært en pådriver, bl.a. for å opprette et språksenter i Vadsø.

Prisvinneren har vært medlem av Norsk kulturskoleråd, og i perioder vært konstituert som både nestleder og leder. Han var også medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg, Kulturskoleutvalget, som bl.a. hadde til oppgave å legge til rette for varig samarbeid mellom skole, kulturskole og lokale lag og foreninger. 

Mye mer kan sies om årets prisvinner, men det vil føre for langt her, derfor avslutter jeg med å be ham komme frem og motta diplom, sjekk og blomster: Trygg Jakola!

Vi gratulerer Trygg Jakola med kulturprisen 2018.