Vadsø bekymret for flyambulansen

Kommunestyret i Vadsø er bekymret for situasjonen når det gjelder flyambulansetjenesten. Etter en meget turbulent innkjøringsperiode som skapte stor usikkerhet i befolkningen kom det i forrige uke melding om at tre fly står på bakken på grunn av tekniske feil. Dette er dårlige nyheter og vår  kommuneoverlege er en av dem som har uttrykt stor bekymring over situasjonen.

Kommunestyret i Vadsø ber om at saken tas opp på et møte med Fylkesmannen i Finnmark og Troms; både med fylkeslegen som faginstans og i et beredskapsperspektiv.
 
Kommunestyret i Vadsø vil også følge opp initiativet til politimesteren om at det på permanent basis plasseres et helikopter i Øst-Finnmark.