Vadsø kommune lager kystsoneplan

Vadsø kommune lager felles kystsoneplan sammen med Vardø, Nesseby og Sør-Varanger kommune. Kystsoneplanen skal danne langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene.

Planprogrammet ligger til offentlig ettersyn på Vadsø kommunes hjemmeside; https://www.vadso.kommune.no/aktuelt/har-du-innspill-til-kystsoneplan-for-varanger.7969.aspx

Innspillsmøte ble holdt på Scandic hotel Vadsø 28.september. Her er presentasjonen fra møtet. (PDF, 2 MB)

Klikk for stort bildeLeder for Kystsoneplan for Varanger, Sigurd Richardsen, inviterte til innspillsmøte i Vadsø.  

Innspill:

Innspill til planarbeidet kan sendes per e-post til: kystsoneplan@svk.no ,

eller sendes: Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Frist for innspill er 30. september 2020.

Merk innspillet med vår referanse 17/1226.