Vadsø kommune ønsker å legge til rette for nye aktører og ny aktivitet

Vadsø kommune er en betydelig grunneier. For mange er tilgang til mulighetsgjørende grunn av avgjørende betydning. Å ha rettigheter til en grunneiendom er gjerne en god forutsetning for å kunne utarbeide videre forretningsplaner, mulighetsstudier osv. 

Kommunestyret i Vadsø har derfor i møte 14.11 2019 vedtatt retningslinjer for tildeling av opsjoner for grunn eid av Vadsø kommune. Retningslinjene tilsier at det skal være mulig å sikre seg en nødvendig tilgang til grunn mens man avklarer andre avgjørende forutsetninger. Det gjør at den enkelte aktør ikke opplever usikkerhet om tilgang til nødvendig grunn.