VADSØ KOMMUNES RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE – valgperiode 2019 – 2023

I forbindelse med suppleringsvalg ber vi brukerorganisasjoner om å fremme forslag på en kandidat.

Rådet har pr. dags dato følgende grupper representert:

  1. Vadsø LHL
  2. Vadsø og omegn revmatikerforbund
  3. HLF Vadsø og omegn

Forslag på kandidater bes innsendt snarest på e-post til postmottak@vadso.kommune.no