Varangerfjorden - en kunnskapsstatus

Prosjektet Interkommunal Kystsoneplan for Varanger, der Vardø, Nesseby, Sør-Varanger og Vadsø kommune lager felles kystsoneplan, arrangerte 2. februar et webinar om Varangerfjorden med foredrag av Havforskningsinstituttet. 

Formålet var å gi en kunnskapsstatus om utvalgte forhold og økosystemer i Varangerfjorden.